Dat doet de deal… op de arbeidsmarkt

Sandra Oldengarm

Regio Deal Regio Zwolle 2020-2023 heeft 18 programmalijnen. Eén daarvan is de Human Capital Agenda (HCA). De sleutel tot succes van de HCA is de sectorale aanpak. Werkgevers, onderwijs en andere partijen in de regio werken samen aan de beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit van werknemers in hun sector. Marc Kleinhaarhuis en Bart van Leerdam, kartrekkers van respectievelijk sectortafel E-commerce & IT en sectortafel Agri & Food blikken terug op de eerste deal en het effect van de projecten die in hun sectoren van start gingen.

Na een korte opleiding direct aan de slag


Marc Kleinhaarhuis is kartrekker van de sectortafel E-commerce & IT Regio Zwolle. Daarnaast is hij voorzitter van Digital District Zwolle (DDZ) en mede-eigenaar van IT-bedrijf Microsign.

In de IT-branche is de beschikbaarheid van personeel een uitdaging. Om in beeld te krijgen welke vacatures moeilijk ingevuld worden, hebben WerkgeversServicePunt Regio Zwolle (WSP) en Deltion College een analyse uitgevoerd bij IT-bedrijven. Marc: ‘Daaruit bleek dat de functies van applicatiebeheerder en servicedeskmedewerker tot de meest voorkomende openstaande vacatures behoren.En ook dat werkgevers kansen zien voor toekomstige medewerkers om vanuit een instapfunctie het werkveld te betreden.’Op basis van deze bevindingen ontwikkelde de sectortafel met werkgevers een voorschakeltraject. ‘Dat stelt deelnemers in staat om na een korte opleiding direct aan de slag te gaan in de IT-sector in een van de genoemde functies.’

‘Rolmodellenom meer vrouwen voor de IT te laten kiezen’ - Marc

Slim Digitaal aan de bak

Eind oktober 2023 was de sectortafel een van de initiatiefnemers van het evenement ‘Slim Digitaal aan de bak’, waaraan onder meer IT-bedrijven als Microsoft, ConnectingTheDots en AppBakkers aan meewerkten, maar ook Hogeschool Windesheim, Deltion College en Gemeente Zwolle. Lotte de Bruijn van NL Digital, en Anke den Ouden, CEO van Microsoft Nederland waren twee van de sprekers die dag. ‘We hebben mkb’ers daar laten zien hoe digitalisering kan leiden tot efficiëntie. Hoe ze met digitale toepassingen meer kunnen bereiken met minder personeel. Ook dat is een oplossing in een krappe arbeidsmarkt.’

Ook de derde belangrijke actielijn van de sectortafel, ‘Meervrouwen in de IT’, kwam die dag aan bod. ‘Nu is zo’n 10 tot 15 procent van de ICT-studenten in Regio Zwolle vrouw, in landen als Estland, Letland en Oekraïne is dat een aanzienlijk hoger percentage. Het heeft vooral te maken met imago. Door rolmodellen uit de IT-wereld, zoals Anke den Ouden en Lotte de Bruijn, aan het woord te laten, hopen we dat ook in Nederland meer vrouwen voor dit mooie beroep gaan kiezen’, zegt Marc.

Samenwerking

Hij is trots op de samenwerking die de afgelopen jaren is ontstaan. ‘Een paar jaar geleden kenden IT-studenten bijna geen regionaalIT-bedrijf, maar inmiddels zijn we gewend om elkaar op zoeken in de vorm van stages, bedrijfsbezoeken en kennissessies. Je hebt elkaar in de toekomst steeds meer nodig. Door samen te werken op bijvoorbeeld AI en security, behaal je uiteindelijk het maximale resultaat.’

Allemaal samenwerken om ondernemers verder te helpen

 

Bart van Leerdam is netwerkregisseur van de sectortafel Agri & Food. De sectorAgri & Food bestaat uit drie deelsectoren: de levensmiddelenindustrie, boeren/tuinders en groen voorzieners zoals hoveniers.

 

‘Vooral levensmiddelenbedrijven, hoveniers en tuinbouwbedrijven hebben medewerkers nodig en vinden het lastig om personeel te vinden’, vertelt Bart. ‘Via voorschakeltrajecten lukt het wel om zij-instromers binnen te krijgen, maar tegelijkertijd is het vaak moeilijk om personeel te behouden. Zeker jonge werknemers vertrekken weer als je als werkgever niet meegaat met hun wensen.Zij werken bijvoorbeeld vaak parttime, daar moet je als kleine ondernemer wel in mee. Goed werkgeverschap is daarom een steeds belangrijker thema in de sector agri en food.’

Eenvan de initiatieven van de sectortafel die inspeelde op goed werkgeverschap is een busrit langs bedrijven. ‘Met de PEC Zwolle-bus zijn we met kandidaten van het UWV langs potentiële werkgevers gereden. Dat heeft voor alle deelnemers een vervolggesprek opgeleverd. Daar zijn we trots op.’

‘We willen verder bouwen aan een excellente ondernemersdienstverlening’ - Bart

Ondernemerschap

Bijboeren en tuinders is juist ondernemerschap een belangrijk speerpunt. ‘De vanuit de overheid opgelegde regels volgen elkaar haast wekelijks op. Bijvoorbeeld over stikstof, watermanagement en gewasbeschermingsmiddelen. De ondernemers zien door de bomen het bos niet meer en durven daardoor niet meer te bewegen. De overheid vraagt wendbaarheid en ondernemerschap, maar die durven veel boeren en tuinders nu niet te leveren.’

Om hen, maar ook de andere deelsectoren, tóch in beweging te krijgen, heeft de sectortafel de afgelopen jaren samenwerking en verbinding gezocht. ‘We hebben kartrekkers en uitvoerders uit het onderwijs, van de overheid en van brancheorganisaties samen aan tafel gezet. Zij bepalen samen hoe ze de problemen in de sector aanpakken, te beginnen met het opzetten van toekomstoriëntatietrajecten voor agrarische ondernemers. We hebben alles gedaan om hen in contact te brengen, zodat ze elkaar leren kennen, samenwerken en dat ook blíjven doen. Dat hebben we inmiddels bereikt; we zijn klaar voor volgende stappen.’

Eénloket

Door de nieuwe Regio Deal kan de sectortafel verder bouwen aan een ‘excellente ondernemersdienstverlening’, zegt Bart. ‘Daarbij mag het voor ondernemers niet uitmaken welk loket zij met welke vraag mailen of bellen; de achterliggende dienstverleners werken állemaal samen om ondernemers verder te helpen. Arbeid, economie of innovatie zijn voor ondernemers immers geen gescheiden terreinen. Voor de ondernemersdienstverlening in de komende jaren dus ook niet (meer).’

De laatste ontwikkelingen

De Economic Board Regio Zwolle heefteen nieuwe voorzitter: Jelle Weever. Jelle Weever is directeur van het familiebedrijf Weever Groep uit Kampen. Na zijn periode als voorzitter van MKB-Nederland Regio Zwolle ziet Weever dit als een mooie nieuwe uitdaging en en kans om zijn inzet voor de regionale economie voort te zetten.
De Economic Board ziet dat de opgave aan aandacht wint in de regio. De komende 10-15 jaar hebben we nog belangrijke keuzes te maken over het benutten van ruimte en de locaties waar bedrijven zich kunnen vestigen.

Bekijk alle nieuwsberichten

Ontdek het laatste nieuws en de ontwikkelingen van Regio Zwolle.