Economie en arbeidsmarkt

We willen de internationale concurrentiepositie van Regio Zwolle versterken. Daarom werken we aan een duurzame en wendbare economie.

Het programma

In Regio Zwolle werken onderwijsinstellingen, ondernemersorganisaties en overheden nauw samen aan de opgaven op het gebied van economie en arbeidsmarkt.

Regio Zwolle heeft een duurzame en wendbare economie, waarin bedrijven de ruimte hebben om te ondernemen en hun businessmodellen te innoveren in de nieuwste transities en technologieën. Het regionale ecosysteem, met een investeringsfonds voor ondernemerschap, innovatie, transitie en een leven lang ontwikkelen, staat bekend om excellente ondernemersdienstverlening.

Economische activiteiten

De brede basis van economische activiteiten in Regio Zwolle, met een nadruk op mkb- en familiebedrijven, vereist echter gezamenlijke inspanningen. De veelzijdigheid van de economie zorgt voor weerbaarheid, maar het mkb kan kwetsbaar zijn vanwege beperkte toekomstbestendigheid. In het snel veranderende landschap van digitalisering, verduurzaming en de circulaire economie, is samenwerking essentieel om deze uitdagingen aan te gaan.

Robuuste en flexibele arbeidsmarkt

De regio staat voor een schaalsprong en wil groeien zonder grote sociaaleconomische verschillen tussen gebieden en inwonersgroepen. Samenwerking is van vitaal belang om de concurrentiepositie van Regio Zwolle te versterken en een duurzame, toekomstbestendige economie en een robuuste, flexibele arbeidsmarkt te realiseren.

Door een harmonieuze en versterkte infrastructuur voorondernemersdienstverlening en arbeidsmarkt, met regionale uitgangspunten zoals "no wrong door" en vertrekpunt vanuit inwoners of werkgevers, kan er effectief worden ingespeeld op de veranderende behoeften van werkzoekenden, werknemers en werkgevers. Dit draagt bij aan brede welvaart en groei in de regio.

Nieuwsberichten

De Economic Board ziet dat de opgave aan aandacht wint in de regio. De komende 10-15 jaar hebben we nog belangrijke keuzes te maken over het benutten van ruimte en de locaties waar bedrijven zich kunnen vestigen.
Vanwege het aanstaande vertrek van de huidige voorzitter is de Economic Board Regio Zwolle (EBRZ) op zoek naar een nieuwe voorzitter afkomstig uit het bedrijfsleven.