Raden en Staten

De betrokkenheid van Raden en Staten is in de regionale samenwerking van vitaal belang. Samenwerken maakt sterker.

Samenwerken maakt sterker

Dat blijkt uit de resultaten die we boeken in Regio Zwolle. En dat werkt twee kanten op:

  • Regionaal sterker maakt (inter)nationaal sterker
  • Regionaal resultaat brengt lokaal resultaat

De betrokkenheid van raadsleden en statenleden in onze regionale samenwerking is van vitaal belang. Iedere provincie en gemeente is ambtelijk en bestuurlijk betrokken bij de inhoud van de regionale samenwerking, op de opgaven Economie & Arbeidsmarkt en Ruimte. Bestuursleden bespreken de voortgang met hun eigen gemeenteraad of Provinciale Staten.

Klankbordgroep raden en staten

De klankbordgroep is in 2020 door de griffiers binnen de Regio Zwolle opgericht (gestart begin 2021), met als doel de Raden en Staten goed aangesloten te houden, zicht te geven op wat er in de Regio gebeurt en de democratische legitimering van de regionale samenwerking te versterken. De klankbordgroep faciliteert de verspreiding van nieuwsbrieven, verslagen en organiseert eenmaal per jaar een bijeenkomst voor Raads- en Statenleden over de regionale samenwerking.

Regionale samenwerking

In Nederland nemen de verschillen tussen regio’s en tussen gemeenten binnen een regio hard toe. Regio Zwolle wil bijdragen aan het groeien in balans voor zowel plattelandsgemeenten, kleinere dorpskernen en stedelijke gebieden.

Het is juist die wederkerigheid die Regio Zwolle zo krachtig maakt. In het belang van onze circa 800.000 bewoners en duizenden ondernemers is Regio Zwolle bij uitstek de plek om verbinding te maken. Denk bijvoorbeeld aan overheid, onderwijs en ondernemers, maar ook door werkgevers binnen verschillende sectoren. Door op basis van gelijkwaardigheid samen te werken aan de hoofdopgaven voor de komende jaren. doen we wat nodig is voor de hele regio, voor alle inwoners en ondernemers.

Waar werken we samen aan op regionaal niveau?

Hier lees je meer informatie over de programma's waar onderwijsorganisaties, ondernemersverenigingen en overheden in de regio samen aan werken.  

Hieronder vind je meer informatie specifiek voor raadsleden en statenleden binnen de regionale samenwerking.