Nieuws

Blijf op de hoogte wat er speelt in Regio Zwolle en lees hier de laatste ontwikkelingen.

Nieuwsberichten

De Economic Board Regio Zwolle heefteen nieuwe voorzitter: Jelle Weever. Jelle Weever is directeur van het familiebedrijf Weever Groep uit Kampen. Na zijn periode als voorzitter van MKB-Nederland Regio Zwolle ziet Weever dit als een mooie nieuwe uitdaging en en kans om zijn inzet voor de regionale economie voort te zetten.
De Economic Board ziet dat de opgave aan aandacht wint in de regio. De komende 10-15 jaar hebben we nog belangrijke keuzes te maken over het benutten van ruimte en de locaties waar bedrijven zich kunnen vestigen.
Vanwege het aanstaande vertrek van de huidige voorzitter is de Economic Board Regio Zwolle (EBRZ) op zoek naar een nieuwe voorzitter afkomstig uit het bedrijfsleven.
Marc Kleinhaarhuis en Bart van Leerdam, kartrekkers van respectievelijk sectortafel E-commerce & IT en sectortafel Agri & Food blikken terug op de eerste deal en het effect van de projecten die in hun sectoren van start gingen.
Een gesprek met Tara Fiorito, deal maker van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), en Gerdien van der Zanden, programmamanager Regio Deals Regio Zwolle. ‘Bij een Regio Deal staan de regio en het Rijk naast elkaar.’
De toekomst begint vandaag. Dat adagium geldt voor de wijze waarop ze in de Regio Zwolle omgaan met de grote uitdagingen van klimaatverandering, gestage groei van de economie en de bevolking en een mooie symbiose tussen stad en land. Daarbij zetten ze in op de ‘sponsstrategie’, onderdeel van het bredere NOVEX-programma voor de regio.‍
Richard heeft een nieuwe uitdaging aanvaard – burgemeester van Almelo – blikt hij terug op de hoogtepunten van zijn lobby, de prettige samenwerking binnen de triple helix en de volwassenwording van Regio Zwolle.
In februari zette gemeente Zwolle tweedejaars studenten civiele techniek van Universiteit Twente aan het werk met uitdagingen rondom de herontwikkeling van binnenstedelijke gebieden. Na tien weken onderzoeken, brainstormen, planvorming én tekenen presenteerden ze in Enschede hun eindresultaten.
Regio Zwolle constateert met tevredenheid dat PVV, VVD,NSC en BBB willen investeren in structurele samenwerking met de regio, op basisvan het op 16 mei gepresenteerde Hoofdlijnenakkoord.
Demissionair minister Harbers bracht een werkbezoek aan Regio Zwolle. Het bezoekvond plaats in Raalte en bood een diepgaande kijk op de ontwikkelingen en programma's binnen de regio, met speciale aandacht voor Ruimte en NOVEX. 
Op dinsdag 26 maart vond de derde masterclass vanuit het NOVEX-gebied Regio Zwolle plaats.

Terugblik Regio Zwolle Dag 14 maart

Terugblik Regio Zwolle Dag 14 maart
Op donderdag 14 maart vond de Regio Zwolle dag weer plaats. Deze Regio Zwolle dag stond in het teken van het thema ‘Ruimte’.
De hoge waterstanden van deze winter zitten bij iedereen nog vers in het geheugen en maken de uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie enorm zichtbaar.
Het Rijk trekt 30 miljoen euro uit voor een nieuwe Regio Deal met Regio Zwolle. De regionale partners investeren minimaal hetzelfde bedrag.