Public Affairs

Regio Zwolle staat voor grote maatschappelijke opgaven. Om de ambitie van deze opgave te bereiken, is de inzet van Public Affairs onmisbaar voor Regio Zwolle.

Het programma

Regio Zwolle staat voor grote maatschappelijke opgaven: op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, economie en arbeidsmarkt. Om de ambities van deze opgaven te bereiken, is de inzet van public affairs onmisbaar voor een netwerkorganisatie als Regio Zwolle. Voor de aanpak van die opgaven ende realisatie van plannen zijn we namelijk vaak afhankelijk van samenwerking met de buitenwereld: provincies, het Rijk, Europa.

In de komende maanden worden de lobbydossiers voor 2024-2025 vastgesteld en toegevoegd aan de website.

Programma's

Geen programma's gevonden.