Over Regio Zwolle

Regio Zwolle is een samenwerkingsverband tussen 22 gemeenten, 4 provincies, 4 waterschappen, ondernemersverenigingen en onderwijsorganisaties.  

Over Regio Zwolle

Een prachtig stukje Nederland, dat is Regio Zwolle. De delta van Vecht en IJssel, diepe polders van het Nieuwe Land en hoge droge zandgronden, aantrekkelijke steden en vitale dorpen en kernen, onderling verbonden. Een vitale regio met hardwerkende mensen en ondernemende (familie)bedrijven. Wij zijn een demodelta: innovatieve ideeën worden hier in de praktijk gebracht en zijn buiten de regio bronnen van inspiratie.

In Regio Zwolle werken we met 22 gemeenten, 4 provincies (Drenthe, Flevoland, Gelderland en Overijssel), partners vanuit het (beroeps)onderwijs, kennisinstellingen en ondernemersorganisaties (VNO-NCW Regio Zwolle en MKB-Nederland Regio Zwolle) aan regionale opgaven. Ook het Rijk, Europese maatschappelijke organisaties, de waterschappen en de ons omliggende regio’s zijn onmisbare partners in het behalen van de regionale doelen. Alleen door samen te werken, kunnen we de opgaven waar we voor staan het hoofd bieden.

Stuurgroep Ruimtelijke opgaven

Regio Zwolle Bureau

De regionale samenwerking wordt geregisseerd vanuit het Regio Zwolle Bureau.

Algemeen bestuur

Het hoogste besluitvormend orgaan binnen de regionale samenwerking.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bewaakt de voortgang van de uitvoering van de regionale agenda.

Board arbeidsmarkt

De Board Arbeidsmarkt is het brede partneroverleg voor de arbeidsmarktprogrammering.

Economic Board

Ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden adviseren vanuit de Economic Board over het aanjagen van de economische ontwikkeling in de regio.

PHO arbeidsmarkt

Het Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt neemt besluiten over, verstrekt advies en is ambassadeur van het regionale arbeidsmarktbeleid.

PHO economie

Het Portefeuillehoudersoverleg Economie neemt besluiten over, verstrekt advies en is ambassadeur van de regionale regionale economische opgaven.

Stuurgroep Ruimte

De stuurgroep ruimtelijke ontwikkeling is verantwoordelijk voor de voortang van de effectieve en samenhangende regionale ruimtelijke agenda.

Directeuren - Secretarissen

Bevorderen de samenwerking tussen regionale partners, stimuleren de democratische legitimatie, faciliteren kennisdeling, bewaken de integraliteit van de uitvoeringsplannen en dragen bij aan de coördinatie en samenhang binnen de regio.

Klankbordgroep Raden en Staten

De klankbordgroep houdt toezicht op regionale samenwerking en maakt procesafspraken over de betrokkenheid van Raden en Staten bij ontwikkelingen in Regio Zwolle.

Accounts

Accounts dragen bij aan een goede verbinding van hun eigen organisatie en Regio Zwolle op het gebied van samenwerken en kennisdeling.

Meerjarig agenda Regio Zwolle 2024 - 2028

Hier vind je een uitgebreid overzicht van de strategische koers en prioriteiten die de komende jaren de regio zullen vormgeven.

Begrotingen en jaarverslagen

Filters:
Zoeken:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Zwolle Oplegger Regio Zwolle Jaarverslag 2023
Jaarverslag
Zwolle Oplegger Regio Zwolle Jaarverslag 2023
Zwartewaterland Oplegger RZ Jaarverslag 2023
Jaarverslag
Zwartewaterland Oplegger RZ Jaarverslag 2023
Westerveld Oplegger RZ Jaarverslag 2023
Jaarverslag
Westerveld Oplegger RZ Jaarverslag 2023
Urk Oplegger Regio Zwolle Jaarverslag 2023
Jaarverslag
Urk Oplegger Regio Zwolle Jaarverslag 2023
Steenwijkerland Oplegger RZ Jaarverslag 2023
Jaarverslag
Steenwijkerland Oplegger RZ Jaarverslag 2023
Geen resultaten gevonden.