Algemeen Bestuur

Het hoogste besluitvormend orgaan binnen de regionale samenwerking.

Afbeelding die laat zien wat Regio Zwolle is en voor wie het is. Regio Zwolle is voor ondernemers, omgeving, onderwijs en overheden.

Wat doen ze?

Het Algemeen Bestuur vervult een sleutelrol als adviserend en besluitvormend orgaan, waarbij het de meerjarige agenda en begroting vaststelt en deze vrijgeeft voor besluitvorming bij bevoegde gezagsdragers. Binnen de kaders van de meerjarige agenda geeft het bestuur strategisch advies, bevordert het de onderlinge samenwerking en democratische legitimatie op de lange termijn. Een essentiële taak is het bewaken en monitoren van de voortgang en doelstellingen van de meerjarige agenda 2024 - 2028 aan de hand van voortgangsrapportages. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur de bevoegdheid om jaarplannen, uitvoeringsplannen en begrotingen vast te stellen en verantwoordingsdocumentenvrij te geven voor bespreking en vaststelling bij de partners.

Wie zitten er in het Algemeen Bestuur?

Peter Snijders

Voorzitter Regio Zwolle
Peter Snijders

E-mail

Telefoon

Paul Guldemond

Voorzitter opgave Economie en Arbeidsmarkt
Paul Guldemond

E-mail

Telefoon

Martijn Dadema

Namens provincie Overijssel; voorzitter opgave Ruimtelijke opgaven
Martijn Dadema

E-mail

Telefoon

Vacant

Namens Economic Board
Vacant

E-mail

Telefoon

Jelle Weever

Namens MKB Nederland - Regio Zwolle
Jelle Weever

E-mail

Telefoon

Laurens de Lange

Namens VNO-NCW Midden Nederland
Laurens de Lange

E-mail

Telefoon

Erika Diender

Namens het onderwijs
Erika Diender

E-mail

Telefoon

Erica van Lente

Gemeente Dalfsen
Erica van Lente

E-mail

Telefoon

Inge Nieuwenhuizen

Gemeente De Wolden
Inge Nieuwenhuizen

E-mail

Telefoon

Jean Paul Gebben

Gemeente Dronten
Jean Paul Gebben

E-mail

Telefoon

Jan Nathan Rozendaal

Gemeente Elburg
Jan Nathan Rozendaal

E-mail

Telefoon

Maarten Offinga

Gemeente Hardenberg
Maarten Offinga

E-mail

Telefoon

Marleen Sanderse

Gemeente Hattem
Marleen Sanderse

E-mail

Telefoon

Olaf Prinsen

Gemeente Heerde
Olaf Prinsen

E-mail

Telefoon

Martijn Breukelman

Gemeente Hoogeveen
Martijn Breukelman

E-mail

Telefoon

Sander de Rouwe

Gemeente Kampen
Sander de Rouwe

E-mail

Telefoon

Vacant

Gemeente Meppel
Vacant

E-mail

Telefoon

Roger de Groot

Gemeente Noordoostpolder
Roger de Groot

E-mail

Telefoon

Céline Blom

Gemeente Nunspeet
Céline Blom

E-mail

Telefoon

Tanja Haseloop - Amsing

Gemeente Oldebroek
Tanja Haseloop - Amsing

E-mail

Telefoon

Sietske Poepjes

Gemeente Olst-Wijhe
Sietske Poepjes

E-mail

Telefoon

Hans Vroomen

Gemeente Ommen
Hans Vroomen

E-mail

Telefoon

Rob Zuidema

Gemeente Raalte
Rob Zuidema

E-mail

Telefoon

Jan ten Kate

Gemeente Staphorst
Jan ten Kate

E-mail

Telefoon

Rob Bats

Gemeente Steenwijkerland
Rob Bats

E-mail

Telefoon

Jan Westmaas

Gemeente Urk
Jan Westmaas

E-mail

Telefoon

Jouke Spoelstra

Gemeente Westerveld
Jouke Spoelstra

E-mail

Telefoon

Eddy Bilder

Gemeente Zwartewaterland
Eddy Bilder

E-mail

Telefoon

Yvonne Turenhout

Provincie Drenthe
Yvonne Turenhout

E-mail

Telefoon

Chris Jansen

Provincie Flevoland
Chris Jansen

E-mail

Telefoon

Klaas Ruiterberg

Provincie Gelderland
Klaas Ruiterberg

E-mail

Telefoon

Etty de Boer

Secretaris - Directeur
Etty de Boer

Margriet van de Velde

Bestuursadviseur Regio Zwolle
Margriet van de Velde

Agenda

Hiernaast vind je een overzicht van de aankomende bestuurlijke overleggen van de Algemeen Bestuur van Regio Zwolle. Klik op de button hieronder om de volledige agenda te bekijken.

7
November
2024
Vergadering Algemeen Bestuur

Neem contact op met het Algemeen Bestuur

Secretaris

Je kunt ons bereiken via:

Secretaris

Etty de Boer