Board Arbeidsmarkt

De Board Arbeidsmarkt is het brede partneroverleg voor de arbeidsmarktprogrammering.

Afbeelding die laat zien wat Regio Zwolle is en voor wie het is. Regio Zwolle is voor ondernemers, omgeving, onderwijs en overheden.

Wat doen ze?

De Board Arbeidsmarkt fungeert als het overkoepelende partneroverleg voor arbeidsmarktprogrammering en heeft vier kernfuncties:

Allereerst neemt het de rol van dagelijks bestuur van HCA op zich, waarbij het goedkeuring verleent aan uitvoeringsplannen en begrotingen van programma’s zoals Werk en Ontwikkeling, Leven Lang Ontwikkelen en Inclusie. De Board bewaakt de voortgang van de uitvoering, neemt besluiten over de besteding van middelen uit het Ontwikkelfonds, beoordeelt de voortgang van de regionale samenwerkingen de regierol van centrumgemeente, en fungeert als strategisch-tactisch adviesorgaan en aanjager.

Ten tweede houdt de Board toezicht op het functioneren van de regionale arbeidsmarkt, signaleert en agendeert belemmeringen en kansen voor een verbeterd functioneren.

Daarnaast fungeert het als hoeder en aanjager van de inclusiviteitsagenda van het Werkbedrijf Regio Zwolle en treedt de Board op als ambassadeur van de regionale arbeidsmarktprogramma’s richting haar eigen achterban.

Wie zitten er in de Board Arbeidsmarkt?

Paul Guldemond

Voorzitter Board Arbeidsmarkt
Paul Guldemond

E-mail

Telefoon

Alwin Mussche

Gemeente Hardenberg, namens de 22 gemeenten
Alwin Mussche

E-mail

Telefoon

Coby Adema

FNV namens de werknemersorganisaties
Coby Adema

E-mail

Telefoon

Diana Speerstra

Namens UWV
Diana Speerstra

E-mail

Telefoon

Gert Harm ten Bolscher

Provincie Overijssel
Gert Harm ten Bolscher

E-mail

Telefoon

Jelle Weever

MKB Regio Zwolle namens de werkgeversorganisaties
Jelle Weever

E-mail

Telefoon

Laurens de Lange

VNO-NCW namens de werkgeversorganisaties
Laurens de Lange

E-mail

Telefoon

Lubbert Schenk

CNV namens de werknemersorganisaties
Lubbert Schenk

E-mail

Telefoon

Erika Diender

Namens het onderwijs
Erika Diender

E-mail

Telefoon

Heleen Visser

Secretaris Board Arbeidsmarkt
Heleen Visser

Agenda

Hiernaast vind je een overzicht van de aankomende bestuurlijke overleggen van de Board Arbeidsmarkt van Regio Zwolle. Klik op de button hieronder om de volledige agenda te bekijken.

3
July
2024
Vergadering Board Arbeidsmarkt Regio Zwolle
3
October
2024
Vergadering Board Arbeidsmarkt Regio Zwolle
5
December
2024
Vergadering Board Arbeidsmarkt Regio Zwolle

Neem contact op met de Board Arbeidsmarkt

Secretaris

Heleen Visser