Gemeente Zwolle werkt met ingenieurs van de toekomst aan transities

Sandra Oldengarm
28
May
2024

Zwolle, mei 2024 – In februari zette gemeente Zwolle tweedejaars studenten civiele techniek van Universiteit Twente aan het werk met uitdagingen rondom de herontwikkeling van binnenstedelijke gebieden. Na tien weken  onderzoeken, brainstormen, planvorming én tekenen presenteerden ze in Enschede hun eindresultaten. Klimaatadaptatie en stedelijke ontwikkeling is een belangrijk thema voor zowel gemeente als RegioZwolle en Universiteit Twente, wat ook naar voren komt in de onlangs toegekendeRegio Deal Regio Zwolle. Als afsluiting van het project voerden professionals uit het werkveld een panelgesprek over de resultaten en over deze manier van onderwijs: challenge-based learning. Met waardevolle inzichten voor alle partijen.

Transities in de civiele techniek

BeauWarbroek, docent binnen de bachelor Civiele Techniek op Universiteit Twente vertelt: “De transities waar we ook binnen dit vakgebied mee te maken hebben, zoals klimaatadaptatie, energietransitie, circulariteit en de woningbouwopgave, vragen om een andere manier van werken en kijken. Al vijfjaar lang trekken we op met gemeente Zwolle en laten we een groep bachelorstudenten duiken in de stedelijke ontwikkeling in Zwolle in samenhang met haarligging in de delta van IJssel en Vecht en het landschap. Een uitdagende opdracht waarbij elk jaar weer voor twee of drie gebieden een toekomst bestendig plan wordt ontwikkeld. We laten studenten nadrukkelijk in de breedte kijken: in hoeverre passen oplossingen die ik als civiele ingenieur ontwerp, in eenomgeving met complexiteit aan stakeholders, wet- en regelgeving en ruimtelijke druk..”

Na de aftrap in Zwolle begin dit jaar met een excursie naar de Spoorzone, hetNoorderkwartier en de Oosterenk zijn de studenten aan de slag gegaan met eenplan. Naast de civiele techniek studenten zijn er dit jaar ook vijftien internationale masterstudenten Spatial Engineering aangehaakt bij de opdracht.Warbroek: “Voor de afsluiting hebben we een panelgesprek met deelnemers uit het werkveld georganiseerd: van Witteveen+Bos en Antea Group, Van Wonen, hogeschool Windesheim en Universiteit Twente en de stadsbouwmeester vanZwolle.”

Challenge- based learning

Naast het inhoudelijke werk van de studenten ging het panel in op de manier van onderwijs geven binnen dit project. Vanuit de centrale vragen: ‘Hoe draagt challenge-based learning bij aan de uitdagingen en transities voor wonen, economie, mobiliteit en klimaatadaptatie?’ en ‘Welke vaardigheden hebben ingenieurs nodig om met complexe (toekomstige) opgaven om te gaan?’.Opdrachtgever Henk Snel, stedenbouwkundige bij gemeente Zwolle: “Je merkt echt dat er andere vaardigheden nodig zijn dan dat wij zelf, twintig jaar geleden, hebben geleerd. Creativiteit, flexibiliteit, open minded zijn. Het zijn slechts een aantal voorbeelden van skills die belangrijk zijn. Transities hebben geen eenduidige weg naar een eindpunt, dus je moet ook goed om kunnen gaan met onzekerheden. Door ze multidisciplinair met de ‘wicked problems’ vanZwolle aan de slag te zetten, proberen we ze die skills in te laten zetten.”

Ingenieurs van de toekomst

Ook binnen gemeente Zwolle heeft het onderwerp ingenieur van de toekomst volop aandacht. Andreas vanRooijen, Adviseur Ruimtelijke Adaptatie bij gemeente Zwolle: “We zijn gewend lineair te denken: we maken een startnotitie, gaan aan de slag en meten na aan het eind van een project het resultaat. Maar zo werkt het niet meer, dat komt treffend naar voren op zo’n middag. Alle opgaves hebben met elkaar te maken ende wereld veranderd. De oude manier van denken en werken heeft een revisie nodig en als gemeente zitten wij midden in die transitie. We moeten ambities en uitdagingen niet los van elkaar zien, maar bij elkaar brengen en integraal bepalen hoe je ermee omgaat. Dat vraagt om creativiteit en anders denken. De onbevangen denkwijze van studenten helpt ons daarbij.”

Ze zijn dan ook tevreden over de resultaten die de studenten hebben opgeleverd. Snel: “We hebben de studenten uitgedaagd los te komen van de huidige context. Een aantal groepen liet zien dat ze heel goed kijken naar stakeholders, belangen en wie welke rolheeft in welk stadium. Ze zijn veel dieper ingegaan om het krachtenveld inplaats van de uiteindelijke oplossing. Dat triggerde ons: de stakeholders waren zo duidelijk inzichtelijk gemaakt, dat hadden wij nog niet eerder gezien. Je merkt dat ze vanuit verschillende disciplines denken en een vraagstuk integraal, maar buiten de bestaande kaders, benaderen. Dat is voor ons erg waardevol.”

Snelle ontwikkeling

Een week voor de presentaties kregen de studenten nog een college ‘Hoe adviseer je een bestuur’,met tips en tricks die duidelijk zichtbaar werden opgevolgd tijdens de presentaties. Snel: “Het was mooi om te zien hoe de groepen bachelor en masterstudenten samen kwamen. Dan zie je goed wat voor ontwikkeling ze doormaken in slechts een paar jaar. Bij young professionals gaat de ontwikkeling van vaardigheden snel: dát soort mensen hebben we in Zwolle nodig om met onze stedenbouwkundige uitdagingen om te gaan.”

De laatste ontwikkelingen

De hoge waterstanden van deze winter zitten bij iedereen nog vers in het geheugen en maken de uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie enorm zichtbaar.

Bekijk alle nieuwsberichten

Ontdek het laatste nieuws en de ontwikkelingen van Regio Zwolle.