Masterclass bodemgeschiktheid in Dronten

Sandra Oldengarm
26
March
2024

Zwolle, 16 maart 2024 - Op dinsdag 26 maart vond de derde masterclass vanuit het NOVEX-gebied Regio Zwolle plaats. De deelnemers waren beleidsadviseurs- en medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen en andere partners uit Regio Zwolle die zich dagelijks bezig houden met bijvoorbeeld bodem, water en klimaat.

Tijdens deze sessie namen Aeres Hogeschool en de gemeente Dronten ons mee in de wereld van onze bodem. De bodem kan gezien worden als de basis voor de diversiteit van de leefgemeenschappen in onze regio. Vanuit de expertise van Aeres Hogeschool werd een presentatie gegeven over bodemgebruik en bodemgeschiktheid. In de aansluitende werksessie mochten de deelnemers zelf aan de slag met bodemkaarten van de regio.

De masterclass sluit aan bij de ontwikkelprincipes die vanuit de Verstedelijkingsstrategie zijn opgesteld. Samen werken we aan een klimaatbestendige groeiregio.

Binnen de programma’s van Ruimtelijke Ontwikkeling leren we van en met elkaar en werken we samen aan een duurzame en toekomstbestendige regio. In het kader van kennisdeling organiseren we meerdere keren per jaar een masterclass.

Wil je ook meer weten over Ruimtelijke ontwikkeling? Meld je dan aan voor de volgende masterclass op 27 juni. Dit kan door een mail te sturen naar secretariaatregiozwolle@zwolle.nl.

De laatste ontwikkelingen

De hoge waterstanden van deze winter zitten bij iedereen nog vers in het geheugen en maken de uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie enorm zichtbaar.

Bekijk alle nieuwsberichten

Ontdek het laatste nieuws en de ontwikkelingen van Regio Zwolle.