Regionale ondernemers, Windesheim en Universiteit Twente bundelen krachten voor toekomstbestendig Regio Zwolle

6
December
2023

Onze regio merkt steeds meer van de wereldwijde maatschappelijke uitdagingen. Ze vragen ook veel van ons regionale (bedrijfs)leven. Om als regio toekomstbestendig te blijven, moeten we ons ondernemende DNA combineren met de juiste kennis en kunde. Daarom is het van belang te investeren in het kennisniveau en innovatievermogen van de regio.

Binnen het samenwerkingsverband Regio Zwolle wordt momenteel een verkenning uitgevoerd met regionale ondernemers en onderwijspartners. Samenwerken is daarbij essentieel: buiten de grens van individuele organisaties denken én doen. In deze verkenning wordt gekeken op welke manier het onderwijsaanbod, onderzoeksprojecten en behoeften van ondernemers goed kunnen matchen. Hierbij wordt gekeken naar de thema’s health, maakindustrie, klimaatadaptatie en energietransitie. Hierbij wordt nauw samengewerkt tussen regionale ondernemers en primair Windesheim en Universiteit Twente. Ook andere regionale onderwijspartners zijn of worden de komende maanden betrokken. De eerste bijeenkomsten zijn geweest. De komende maanden volgen er meer regionale bijeenkomsten voor de verschillende sectoren om te verkennen welke match er gemaakt kan worden tussen ondernemersvragen en aanbod op het gebied van onderzoek en onderwijs.

Voor het einde van 2023 wordt een gezamenlijke roadmap opgeleverd met concrete ideeën en acties voor de samenwerking tussen ondernemers en onderwijs in de toekomst, inclusief acties voor de korte-, middellange- en lange termijn. De verkenning wordt in opdracht van Economic Board Regio Zwolle geleid door programmamanager Marius Woldberg.

Wil je graag meer weten?

De laatste ontwikkelingen

De hoge waterstanden van deze winter zitten bij iedereen nog vers in het geheugen en maken de uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie enorm zichtbaar.

Bekijk alle nieuwsberichten

Ontdek het laatste nieuws en de ontwikkelingen van Regio Zwolle.