Samen bouwen aan de toekomst van Regio Zwolle op het pre-event van het Regio Zwolle Congres

Tetske Alferink
21
December
2023

Het energieke pre-event van het Regio Zwolle Congres op 7 december startte met de lancering van de Regio Zwolle Monitor van 2023. Friso de Vor, senior onderzoeker bij Windesheim en drijvende kracht achter het jaarlijkse regionale onderzoek, nam de aanwezigen mee op een boeiende reis door de statistieken uit de monitor. Na een panelgesprek met Inge Grimm (Windesheim), Robert Kosse (Move4Mobile) en Alwin te Rietstap (Wethouder Economie gemeente Hardenberg) over de regionale arbeidsmarkt, ontwikkelkracht en de strijd om ruimte, vertelde Rogier Aalders, econoom bij Rabobank, over het onderzoek van Rabobank over de regionale economie.

Overzicht ideeën versterken Regio Zwolle

Onder leiding van negen gespreksleiders wisselden de 120 aanwezigen ideeën uit om de toekomst van Regio Zwolle te versterken. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van een aantal van deze ideeën per thema.

Innovatie

Om innovatie in Regio Zwolle te bevorderen, stellen aanwezigen voor om 'Regio Zwolle – Innovation Monday' te introduceren. We dagen organisaties en ondernemers uit om maandelijks (uiteindelijk wekelijks) stil te staan bij verbeteringen en vernieuwing. Dit initiatief moet organisch groeien, betrek de jongeren in organisaties erbij en communiceer over deze beweging. Daarnaast is grensoverschrijdend denken een kans voor het stimuleren van innovatie; benut de innovatiekracht van Duitsland via Interreg/EU.

Vernieuwen vanuit een visie

Tijdens de break-out-sessies over ‘vernieuwen vanuit een visie’ werden de volgende verbetersuggesties besproken: Het stimuleren van ketensamenwerking door over te gaan van sectoren naar ketens in denken, doen en organiseren; Het in kaart brengen van regionaal relevante ketens (bijv. Food keten) en actief aan de slag gaan met 2-3 van deze ketens.

Verbinden van jongeren aan bedrijven in Regio Zwolle

Om meer jongeren aan bedrijven in Regio Zwolle te verbinden, is het essentieel om te starten met de uitdagingen waar jongeren en bedrijven nu tegenaan lopen, zoals bijvoorbeeld de beperkte beschikbaarheid van (studenten)woningen en het bieden van aantrekkelijke activiteiten om jongeren in de regio te behouden. Daarnaast is het noodzakelijk om als inclusieve regio het potentieel van alle jongeren in de regio te benutten en het bedrijfsleven actief te laten samenwerken met onderwijsinstellingen.

Organisatiekracht omzetten in actie

De samenwerking op regionale schaal op het gebied van bijvoorbeeld ondernemersdienstverlening, de Regio Deal en de Economic Board Regio Zwolle wordt gezien en gewaardeerd. Er werd een oproep gedaan voor meer lokale betrokkenheid van individuele gemeenten bij lokale ondernemers. Nieuwe ideeën werden geopperd, zoals het faciliteren van fysieke broedplaatsen, het belonen van innovatiepilots, het vergroten van de experimenteerruimte en het benutten van kennis uit aanpalende regio’s. Tijdens dit gesprek was de rode draad de oproep tot meer acties, concrete resultaten en samenwerking vanuit een praktische insteek en het delen van succesverhalen.

Verbeter de bereikbaarheid van Regio Zwolle

Ondanks de bloeiende welvaart in Regio Zwolle zijn er aanzienlijke kansen voor verbetering op het gebied van bereikbaarheid. Veiligheid is een sleutelelement, vooral op beruchte wegen zoals de N50 en de N36. Initiatieven zoals de mobility hub op Station Steenwijk en innovatieve ideeën zoals passagiersvervoer over water zijn ingebracht als mogelijke oplossingen voor bereikbaarheidsuitdagingen. Daarnaast is er gesproken over het belang van data-gedreven werken om de doorstroom en veiligheid van stukken weg te verbeteren.

Koers op het kompas Brede Welvaart in Regio Zwolle

Om in Regio Zwolle meer op het kompas van brede welvaart te varen, is het volgens deelnemers aan de sessie essentieel om arbeidsproductiviteit met aandacht voor inclusief ondernemerschap te bevorderen, lokale familie- en maakbedrijven te steunen, aandacht te houden voor de lokale economie en blijvend te investeren in cultuur, sport en spel. Daarnaast moet het accent komen te liggen op het delen van best practices tussen ondernemers, stimuleren van een deeleconomie, bevorderen van het langetermijndenken bij studenten en promoten van het regionale onderwijs.

In het eerste kwartaal van 2024 organiseren Rabobank, Windesheim, de Economic Board Regio Zwolle een vervolg op deze bijeenkomst. Wilt u op de hoogte gehouden worden van deze ontwikkelingen? Stuur dan een mail naar regiozwolle@zwolle.nl.

De laatste ontwikkelingen

De hoge waterstanden van deze winter zitten bij iedereen nog vers in het geheugen en maken de uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie enorm zichtbaar.

Bekijk alle nieuwsberichten

Ontdek het laatste nieuws en de ontwikkelingen van Regio Zwolle.