Studenten Universiteit Twente ontwerpen klimaat adaptieve omgevingsvisie voor Zwolse binnenstedelijke gebieden

Sandra Oldengarm
1
March
2024

Zwolle,  januari 2024 - De hoge waterstanden van deze winter zitten bij iedereen nog vers in het geheugen en maken de uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie enorm zichtbaar. Gemeente Zwolle laat tweedejaars studenten civiele techniek van Universiteit Twente meedenken over toekomstbestendige stedelijke gebieden. Binnen de module gebiedsontwikkeling werken ze tien weken aan een omgevingsvisie voor drie locaties in de stad die de komende jaren verder ontwikkeld worden. Opdrachtgever Andreas van Rooijen, Adviseur Ruimtelijke Adaptatie bij gemeente Zwolle, vertelt: ‘Het Zwolse binnenstedelijk gebied zit waterhuiskundig uniek in elkaar en dat biedt uitdagende vraagstukken waar de studenten mee aan de slag kunnen. Op deze manier proberen we ze te enthousiasmeren voor het vak én voor de regio’.

Stedenbouwkundige ideeën van buiten de regio

Vanuit gemeente Zwolle was er de wens om universitaire studenten aan te haken op lokale stedenbouwkundige vraagstukken. In Enschede zocht men naar stedelijke gebieden met een unieke diversiteit qua water en klimaat. Deze twee vragen kwamen een aantal jaren geleden bij elkaar binnen de module gebiedsontwikkeling van de studie civiele techniek van Universiteit Twente. Andreas van Rooijen en zijn collega Henk Snel, stedenbouwkundige bij gemeente Zwolle, stonden aan het begin van deze inmiddels al vijf jaar durende samenwerking die hen verfrissende, nieuwe ideeën oplevert.

Andreas: ‘De studenten maken een beknopte strategische omgevingsvisie, ze tekenen een gebied uit en schrijven een beleidsadvies. Bij dit onderdeel helpt een bestuurder of bestuursadviseur van gemeente Zwolle ze op weg. Voorheen gingen ze vaak aan de slag in Enschede, maar inmiddels schrijven wij elk jaar een opdracht uit over klimaat, wonen of mobiliteit’. Een frisse blik vanuit een andere regio, van zowel studenten uit Twente als internationaal vanuit de hele wereld, geeft Andreas en zijn collega’s volop inspiratie. ‘De studenten hebben bijvoorbeeld een hele andere visie op hoogbouw. Dat helpt ons om buiten onze eigen, bestaande ‘beperkingen’ te denken. Andersom hopen we een of meerdere studenten enthousiast te maken om straks in hun carrière met ons in Regio Zwolle te komen werken.’  

IJsselallee, Noorderkwartier en Oosterenk onder de loep

Op donderdag 8 februari ging de groep van 70 studenten, waarvan een deel internationaal, voor een fieldtrip naar Zwolle. Tijdens een inhoudelijke aftrap door Andreas en zijn collega’s Henk en Marjon werd de studenten meegenomen in de geschiedenis en huidige situatie van het Zwolse binnenstedelijke gebied. Daarna werd een bezoek gebracht aan de drie locaties waarvoor de studenten aan de slag gaan. Henk: ‘De regen werd getrotseerd om een kijkje te nemen bij de maquette van de Spoorzone en op locatie in het Noorderkwartier. De derde locatie is de Oosterenk. Voor deze drie gebieden heeft Zwolle volop ambities en daar mogen de studenten over meedenken’.  

Want wat gebeurt er als je de IJsselallee wegdenkt: hoe kun je hogeschool Windesheim dan echt onderdeel maken van de Spoorzone? En welk toekomstbeeld past bij het Noorderkwartier, met de stadsgracht als ader door het gebied? Henk: ‘We dagen de studenten uit om buiten de gebaande paden te denken. En daarbij goed na te denken over hergebruik van gebouwen en materialen, de footprint en klimaatbestendig ontwikkelen. De wateropgave is een rode draad bij alle binnenstedelijke gebiedsontwikkeling in Zwolle.’  

Je ziet de studenten van UT staan rondom de tafel.

Presentatie resultaten tijdens symposium

Met veel informatie op zak gaan de studenten deze weken aan de slag. Tijdens het project zijn er diverse steden- en waterbouwkundige specialisten van gemeente Zwolle aangehaakt om de studenten van alle benodigde informatie te voorzien. Het project wordt op 25 april afgesloten met een symposium bij Universiteit Twente in Enschede, waarbij ook een delegatie uit Zwolle aanwezig zal zijn. Tijdens het symposium staat het onderwerp klimaatbestendig stedelijk ontwikkelen centraal. Een belangrijk thema voor zowel gemeente als Regio Zwolle en Universiteit Twente, wat ook naar voren komt in de onlangs toegekende Regio Deal Regio Zwolle. De regio deal biedt volop kansen om verdere stappen te zetten en projecten in te dienen die de samenwerking tussen Universiteit Twente in en met Regio Zwolle verder te versterken.

De laatste ontwikkelingen

De Economic Board Regio Zwolle heefteen nieuwe voorzitter: Jelle Weever. Jelle Weever is directeur van het familiebedrijf Weever Groep uit Kampen. Na zijn periode als voorzitter van MKB-Nederland Regio Zwolle ziet Weever dit als een mooie nieuwe uitdaging en en kans om zijn inzet voor de regionale economie voort te zetten.
De Economic Board ziet dat de opgave aan aandacht wint in de regio. De komende 10-15 jaar hebben we nog belangrijke keuzes te maken over het benutten van ruimte en de locaties waar bedrijven zich kunnen vestigen.

Bekijk alle nieuwsberichten

Ontdek het laatste nieuws en de ontwikkelingen van Regio Zwolle.