Vacature voorzitter Economic Board Regio Zwolle (EBRZ)

Sandra Oldengarm
26
June
2024

Vanwege het aanstaande vertrek van de huidige voorzitter is de Economic Board Regio Zwolle (EBRZ) op zoek naar een nieuwe voorzitter afkomstig uit het bedrijfsleven.

De Economic Board Regio Zwolle (EBRZ) is het strategische overlegorgaan tussen ondernemers, onderwijs, overheid en maatschappelijke organisaties voor wat betreft de koers, coördinatie en afstemming van de economische agenda van de Regio Zwolle. Het doel van de EBRZ is het versterken van de concurrentiepositie van de regio, met name van het bedrijfsleven waaronder de vele MKB- en familiebedrijven, leidend tot meer economische activiteit en groei van werkgelegenheid voor de Regio Zwolle.

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter van de selectiecommissie, Laurens de Lange via 0622505940. Uw sollicitatie – bestaande uit uw cv en een motivatiebrief - kunt u richten aan Laurens de Lange, via secretariaatregiozwolle@zwolle.nl. U kunt solliciteren tot en met 5 juli. Gesprekken met de wervingscommissie staan gepland tussen 11 en 18 juli. Hieronder leest u de vacature.

Vacature voorzitter Economic Board Regio Zwolle (EBRZ)

Vanwege het aanstaande vertrek van de huidige voorzitter is de Economic Board Regio Zwolle (EBRZ) op zoek naar een nieuwe voorzitter. De Economic Board Regio Zwolle is de bestuurlijke triple helix organisatie in de Regio Zwolle die verantwoordelijk is voor de economische agenda. Aan tafel zitten ondernemers, het hoger en middelbaar onderwijs en vertegenwoordigers vanuit de 22 regiogemeenten en de 4 provincies. De nieuwe onafhankelijke voorzitter van de EBRZ is afkomstig uit het bedrijfsleven.

De Economic Board Regio Zwolle (EBRZ), opgericht in 2013, is het strategische overlegorgaan tussen ondernemers, onderwijs, overheid en maatschappelijke organisaties voor wat betreft de koers, coördinatie en afstemming van de economische agenda van de Regio Zwolle. Het doel van de EBRZ is het versterken van de concurrentiepositie van de regio, met name van het bedrijfsleven waaronder de vele MKB- en familiebedrijven, leidend tot meer economische activiteit en groei van werkgelegenheid voor de RegioZwolle.

De economische agenda is een afgeleide van de Meerjarige Agenda 2024 - 2028 Regio Zwolle Stapt Door. In de meerjarige agenda staan twee opgaven:

a) Economie en Arbeidsmarkt en b) Duurzame groei en leefkwaliteit. Centraal in de economische agenda van de regio staan thema's alsKennis- en innovatiestructuur, Ondernemersdienstverlening, RuimtelijkEconomische Beleid, Internationalisering en Human Capital. De Economic Board zorgt ervoor dat economische thema's worden verkend en voorzien van advies op de politieke agenda komen. De rol van de Economic Board kan verschillen afhankelijk van het onderwerp: soms treedt de Board op als initiator, ambitiemaker of agenda vormer, in andere gevallen als verbinder of ambassadeur.  

De leden van de Economic Board hebben ieder een eigen portefeuille met één van de thema's. Het is hun rol om actie op die onderwerpen te ondernemen en resultaten te boeken. Vanuit hun achtergrond en positie zijn board leden in staat relevante input te leveren en verschillende invalshoeken te belichten. Hierbij hebben ze een focus op het verbinden en versnellen van processen en het sturen op resultaat.

Regio Zwolle is trots op de samenwerking tussenoverheden, ondernemers en onderzoeks- en onderwijsinstellingen en wat de samenwerkende partners daarmee bereiken. Regio Zwolle staat al jaren in de top-10 van economisch best presterende regio’s en is de afgelopen jaren gegroeid in economische omvang en aantal samenwerkingspartners. De regionale samenwerking in combinatie met de lichte organisatiestructuur zijn landelijke inspiratievoorbeelden.

 De voorzitter van de Economic Board is het boegbeeld van de EBRZ en treedt naar buiten toe op als aanjager van de economische ambities, ambassadeur en woordvoerder. De voorzitter weet wat er inde regio speelt en nodig is en weet dat te vertalen naar de agenda van de EBRZ. De voorzitter bewaakt de samenhang tussen de agenda onderwerpen en weet op inspirerende en uitdagende wijze te verbinden, te versnellen en resultaten te boeken. De voorzitter zit de vergaderingen van de Economic Board voor, vertegenwoordigt de EBRZ in de verschillende regionale bestuurlijke overleggen zoals het Dagelijks en Algemeen Bestuur en bezoekt relevante bijeenkomsten en activiteiten van stakeholders in de regio.

 

Functie-eisen en competentieprofiel

 • HBO/Academisch werk- en denkniveau door opleiding en/of verkregen werkervaring.
 • Brede maatschappelijke interesse met name op het vlak van regionaal-economische ontwikkeling en stimulering.
 • Heeft ervaring en gezag om partijen te verbinden en te laten samenwerken.
 • Bezit de juiste balans tussen strategisch kunnen denken en resultaten willen boeken.
 • Kan goed schakelen tussen begrippen noodzakelijk, gewenst en haalbaar.
 • Afkomstig uit bedrijfsleven of heeft relevante ervaring vanuit bedrijfsleven.
 • Recente ervaring in het samenwerken met onderwijs en overheden.
 • Heeft een relevant netwerk voor de opgaven van Regio Zwolle en de EBRZ.
 • Is ingevoerd en bij voorkeur woonachtig in regio Zwolle.
 • Is voldoende beschikbaar om flexibel invulling te geven aan de beschreven taakopvatting.
 • Bereiden vaardig om als boegbeeld, ambitiemaker en woordvoerder van de EBRZ op te treden, zowel binnen als buiten de regio.

Overige informatie

De EBRZ wordt ondersteund door een parttime secretaris en een ambtelijke kernteam vanuit de regionale partners. Tijdsbesteding voor de voorzitter is gemiddeld 1 dag in de week. De functie is beperkt bezoldigd. De voorzitter van de EBRZ wordt benoemd vooreen periode van 2 jaar met mogelijkheid tot verlenging van nog eens 2 jaar. Benoeming vindt uiterlijk plaats op 1 oktober 2024.

 

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter van de selectiecommissie, Laurens de Lange via 0622505940. Uw sollicitatie – bestaande uit uw cv en een motivatiebrief - kunt u richten aan Laurens de Lange, via secretariaatregiozwolle@zwolle.nl. U kunt solliciteren tot en met 5 juli. Gesprekken met de wervingscommissie staan gepland tussen 11 en 18 juli.

Bekijk het volledige profiel hier.

De laatste ontwikkelingen

De Economic Board Regio Zwolle heefteen nieuwe voorzitter: Jelle Weever. Jelle Weever is directeur van het familiebedrijf Weever Groep uit Kampen. Na zijn periode als voorzitter van MKB-Nederland Regio Zwolle ziet Weever dit als een mooie nieuwe uitdaging en en kans om zijn inzet voor de regionale economie voort te zetten.
De Economic Board ziet dat de opgave aan aandacht wint in de regio. De komende 10-15 jaar hebben we nog belangrijke keuzes te maken over het benutten van ruimte en de locaties waar bedrijven zich kunnen vestigen.

Bekijk alle nieuwsberichten

Ontdek het laatste nieuws en de ontwikkelingen van Regio Zwolle.