Voldoende regionale werklocaties vraagt om meer samenwerking in Regio Zwolle

Voldoende ruimte voor economische activiteiten is een cruciale voorwaarde voor het behoud en verhogen van de brede welvaart in Regio Zwolle” aldus Rob Zuidema voorzitter van de Economic Board Regio Zwolle.

De Economic Board ziet dat de opgave aan aandacht wint in de regio. De komende 10-15 jaar hebben we nog belangrijke keuzes te maken over het benutten van ruimte en de locaties waar bedrijven zich kunnen vestigen.

Naast ruimte voor woningen, natuur, mobiliteit en bijvoorbeeld klimaatadaptatie is er ook ruimte nodig voor economie en werk. De beschikbare ruimte is schaars in Nederland en ook in onze regio. Een efficiënte ontwikkeling van de beschikbare ruimte vraagt dan ook dat provincies en gemeenten voor deze opgave samenwerken. Komen er bedrijven, woningen, of zetten we een gebied in voor duurzame maatregelen? Het begint bij een grensontkennende manier van denken bij het ontwikkelen van (omgevings)beleid van de afzonderlijke provincies en gemeenten.

De Economic Board Regio Zwolle is positief over de eerste stap van de gezamenlijke overheden om voor de zomer met een perspectief op regionale werklocaties te komen. Daarmee kan het gesprek op gang komen, waarna nog vele jaren nodig zijn om van ambitie tot daadwerkelijke realisatie van regionale terreinen te komen. In dit proces moeten overheden samen met ondernemers zicht krijgen en houden op de veranderende vraag naar ruimte. en flexibiliteit om behoeften richting de toekomst te clusteren. Op bestaande terreinen valt soms ook nog ruimtewinst te boeken. Misschien maar minimaal, maar zelfs een individuele ondernemer kan zijn bedrijfsruimte beter benutten door bedrijfsprocessen anders te organiseren.

Bedrijven in onze regio zijn de motor van ons verdienvermogen. De snel veranderende economie vraagt van hen om te innoveren. Daarmee kunnen zij ook inspelen op de transitie naar een circulaire economie, waarin klimaat en duurzaamheid niet meer weg te denken zijn. Om te kunnen innoveren en te investeren in de continuïteit van een bedrijf is ruimte nodig.

We moeten ons bewust zijn van het belang van ruimte voor werk en de opgave serieus nemen. Overheden en ondernemers in de regio moeten tijdig op zoek gaan naar beschikbare ruimte.” aldus boardlid Jelle Weever (voorzitter van MKB Regio Zwolle). “Bedrijven lopen nu al tegen beperkte mogelijkheden aan om in de regio een bedrijf te starten of te laten veranderen en groeien.”

De opgave vraagt een lange ontwikkeltijd en veel afstemming tussen overheden en bedrijven om nieuwe werklocaties te realiseren of bestaande locaties aan te passen. Daarom is het belangrijk om nu al vooruit te kijken naar mogelijke toekomstige werklocaties in 2040 en verder. Zo blijven we samen werken aan de brede welvaart voor al onze inwoners en ondernemers in Regio Zwolle.

Bekijk hier het advies.

Wil je graag meer weten?

De laatste ontwikkelingen

De Economic Board Regio Zwolle heefteen nieuwe voorzitter: Jelle Weever. Jelle Weever is directeur van het familiebedrijf Weever Groep uit Kampen. Na zijn periode als voorzitter van MKB-Nederland Regio Zwolle ziet Weever dit als een mooie nieuwe uitdaging en en kans om zijn inzet voor de regionale economie voort te zetten.
Vanwege het aanstaande vertrek van de huidige voorzitter is de Economic Board Regio Zwolle (EBRZ) op zoek naar een nieuwe voorzitter afkomstig uit het bedrijfsleven.

Bekijk alle nieuwsberichten

Ontdek het laatste nieuws en de ontwikkelingen van Regio Zwolle.