Oplegger halfjaarverslag September 2023

Voor u ligt het verslag van de eerste helft van 2023 Regio Zwolle. Het halfjaarverslag van Regio Zwolle 2023 heeft betrekking op het gezamenlijke regiobudget van overheden voor de basisinfrastructuur van de samenwerking in Regio Zwolle 2020-2023.

Inhoudelijk

Het uitvoeringsjaar 2023 is het laatste jaar van de huidige periode, die door alle partners bestuurlijk is onderschreven en waarvoor de financiële bijdrage al eerder is toegezegd.

Vaststelling halfjaarverslag

Het halfjaarverslag van Regio Zwolle 2023 is vastgesteld door het Regiobestuur als vertegenwoordiger van alle partners. In het verslag leest u meer over de voortgang van de regionale opgaven. Per uitvoeringslijn vindt u ook een toelichting op de resultaten.

Wat betekent de regionale samenwerking voor uw inwoners en ondernemers?

De regionale samenwerking op het gebied van economie en arbeidsmarkt is strategisch van aard met concrete uitvoeringsprogramma’s voor inwoners en ondernemers. In het hoofdstuk ‘Economie en arbeidsmarkt’ leest u meer over de regio brede resultaten en vindt u specifiek voor arbeidsmarkt ook aantallen voor alle verschillende gemeenten.

Op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling is de regionale samenwerking voornamelijk strategisch van aard. Dit betekent dat bijvoorbeeld gezamenlijke visies en plannen zijn ontwikkeld, zoals het Toekomstbeeld Wonen en de regionale gebiedsbiografie. Ook zijn er in het eerste halfjaar een aantal NOVEX-programma’s gestart binnen de ruimtelijke uitvoeringslijn.

Daarnaast waren er het eerste halfjaar van 2023 veel activiteiten op het gebied van public affairs en communicatie. In dit hoofdstuk leest u ook een update over de lobbyactiviteiten van het eerste halfjaar van 2023.

We blijven graag met u in verbinding!

We hopen dat het Regio Zwolle Halfjaarverslag 2023 u een beeld geeft over de voortgang van de regionale samenwerking. De komende maanden ontvangt u via de klankbordgroep Raden en Staten een aantal nieuwsbrieven over de regionale samenwerking. Begin volgend jaar ontvangt u het jaarverslag van 2023 en praten we samen verder over de regionale samenwerking tijdens de bijeenkomst van de Klankbordgroep Raden en Staten. U ontvangt voor deze bijeenkomst binnenkort een save the date.

Hartelijke groet,

Peter Snijders
Voorzitter Regio

Jan Nabers Zwolle en Henri van Ulsen
Voorzitters Klankbordgroep Raden en Staten

Wil je graag meer weten?

Oplegger halfjaarverslag September 2023