Waar werken wij aan?

In Regio Zwolle werken we samen met onderwijsorganisaties, ondernemersverenigingen en overheden samen aan een goede brede welvaart voor alle huidige en toekomstige inwoners en ondernemers. 

Economie en arbeidsmarkt

We willen de internationale concurrentiepositie van Regio Zwolleversterken. Daarom werken we aan een duurzame en wendbare economie.

Ruimtelijke ontwikkeling

In Regio Zwolle willen we groeien met 50.000 woningen en 20.000 arbeidsplaatsen. Hoe doe je dat op een manier waarbij je oog houdt voor het klimaat en tevens de kwaliteit van de omgeving waarin inwoners leven?

Regio Deal

Met de Regio Deal vernieuwen we in Regio Zwolle voormeer leefbaarheid, extra innovatiekracht en meer duurzaamheid.

Beter voor jou, voor elke inwoner van onze regio, voor de regio als geheel, voor Nederland en voor de wereld. Dat is de kans die de Regio Deal ons biedt. Een kans van 90 miljoen.

Public affairs

Regio Zwolle staat voor grote maatschappelijke opgaven. Om de ambities van deze opgaven te bereiken, is de inzet van public affairs onmisbaar voor Regio Zwolle.

Feiten en cijfers

Een overzicht van diverse onderzoeken op het gebied van economie, arbeidsmarkt, ruimtelijke ontwikkelingen en brede welvaart in Regio Zwolle.