Lerende regio en onderzoeksprogrammering

Aanleiding

In het kader van de lerende samenwerking wordt het netwerk van partners betrokken bij het economische uitvoeringsprogramma. Ook wil de regio betrouwbare, feitelijke informatie kunnen presenteren over thema’s die relevant zijn voor onze regio om (economisch) beeld op te kunnen maken. Onderzoeken moeten de regionale dialoog verrijken, de regio verder helpen bij de aanpak van huidige opgaven en zicht geven op toekomstige opgaven. 

Doelstellingen programma 2024-2025

De Economic Board Regio Zwolle speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen en scherp houden van het economische beeld en de daarmee samenhangende vraagstukken van morgen en overmorgen. In samenspraak met EBRZ stellen we jaarlijks een onderzoeksprogrammering vast die zicht biedt op de trends en ontwikkeling van de regio kunnen ook zorgen voor nadere verdieping op de opgaven uit de meerjarige agenda van Regio Zwolle.   

De Regio Zwolle Monitor is daarbij één van de onderzoeken die jaarlijks een algemeen beeld schetst van de prestaties van de Regio Zwolle. Specifiek op thema’s gaat de Regio Zwolle verdiepende onderzoeken uitvoeren. In 2024 gaan wij twee verdiepende onderzoeken uitvoeren. We bezien daarbij in het netwerk of er vergelijkbare onderzoeks behoeften bestaan en organiseren daarop synergie.  

Activiteiten 2024-2025

Ten behoeve van Lerende regio en onderzoeksprogrammering, zetten we in op het vaststellen van onderzoeksprogrammering in nauwe samenwerking met de Economic Board Regio Zwolle. 

Naast de Regio Zwolle monitor zullen jaarlijks twee andere verdiepende onderzoeken opgeleverd worden. Daarnaast zal er per onderzoek ook een dialoog georganiseerd worden.

Samenwerkingen

Feiten en cijfers

Filters:
Zoeken:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ruimte voor Economie (werklocaties) cruciale voorwaarde brede welvaart
Onderzoek
Vacature Profiel Voorzitter Economic Board
Regio Zwolle Monitor 2023 publieksversie
Onderzoek
De publieksversie van de Regio Zwolle Monitor 2023.
Zicht op brede welvaart December 2023
Onderzoek
Magazine van de Sociaal-Economische Raad | December 2023 #4 | jaargang 63
Onderzoek Rabobank 2023 naar economie Regio Zwolle (en ontwikkeling brede welvaart)
Onderzoek
Onderzoek van Rabobank naar de economie in Regio Zwolle 2023.
Jaarverslag Economie en Arbeidsmarkt 2022
Jaarverslag
Jaarverslag 2022 arbeidsmarkt en economie Regio Zwolle
Geen resultaten gevonden.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van het project?

Dan kan je terecht bij:

Programmamanager

Alex Bolland

Nieuwsberichten

De Economic Board Regio Zwolle heefteen nieuwe voorzitter: Jelle Weever. Jelle Weever is directeur van het familiebedrijf Weever Groep uit Kampen. Na zijn periode als voorzitter van MKB-Nederland Regio Zwolle ziet Weever dit als een mooie nieuwe uitdaging en en kans om zijn inzet voor de regionale economie voort te zetten.
De Economic Board ziet dat de opgave aan aandacht wint in de regio. De komende 10-15 jaar hebben we nog belangrijke keuzes te maken over het benutten van ruimte en de locaties waar bedrijven zich kunnen vestigen.

Bekijk alle nieuwsberichten

Ontdek het laatste nieuws en de ontwikkelingen van Regio Zwolle.