Talenten binden en boeien

Aanleiding

In Regio Zwolle willen we graag talenten behouden en aantrekken in een competitieve arbeidsmarkt. Naast aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden is het creëren van een stimulerende werkomgeving en het bieden van een prettige leefomgeving essentieel om talent te binden en boeien. De regio staat echter vooruitdagingen, waaronder een tekort aan huisvesting voor studenten en werkenden, onvoldoende aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven, en een minderaantrekkelijk vestigingsklimaat.

Het programma richt zich op drie cruciale voorwaarden: wonen, werken en leven. Om deze uitdagingen aan te pakken, worden vier pijlers geïmplementeerd. Ten eerste wordt talentontwikkeling en -behoud gestimuleerd door samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te faciliteren en de transitieopgaven te koppelen aan het opleiden van nieuwe studenten. Ten tweede wordt actief ingezet op het arbeidsmarktecosysteem voor jongeren, met als doel iedere jongere te voorzien van een overstap naar een vervolgopleiding of werk.


Daarnaast omvatten twee ruimtelijke pijlers het ontwikkelen van een uitvoeringsstrategie voor groei in woningen en arbeidsplaatsen, met aandacht voor huisvesting, mobiliteit en voorzieningen. De programma’s binnen Ruimtelijke Ontwikkeling geven verdere invulling aan deze pijlers. Het programma ‘talenten binden en boeien’ streeft naar een integrale aanpak om Regio Zwolle aantrekkelijker te maken voor talent en de talentontwikkeling te bevorderen.

Doelstellingen programma 2024-2025

Om de ambities van de meerjarige agenda te realiseren. Werkt dit programmaonderdeel in 2024-2025 aan de volgende doelstelling: ‘Samen werken aan talent door een talentontwikkelingsprogramma met aandacht voor de versteviging van de samenwerking onderwijs-arbeidsmarkt, vergrote aandacht voor jongeren en jeugdwerkloosheid en realiseren aantrekkelijk vestigingsklimaat voor studenten en inwoners.

Activiteiten 2024-2025

Ten behoeve van talenten binden en boeien, zetten we in op: 

  • Samenwerken met betrokkenen: regulier en niet-regulier onderwijs; 
  • Creëren van onderzoeks- en stageplaatsen voor studenten die meewerken in onderzoeksprogramma’s op het snijvlak voor de transities voor economie en of gekoppeld aan innovatiehubs; 
  • Het opzetten van een extra honneurs- en begeleidingsprogramma. voor studenten die zich voor ten minste twee jaar verbinden aan de regio.
  • Realiseren van een platform waarop mkb-bedrijven zich kunnen presenteren aan studenten (voor studieopdrachten, maar ook als potentiële werkgever).
  • Met gemeenten gesprekken voeren over voldoende studentenhuisvesting als fysieke randvoorwaarde voor het binden van jong talent.
  • Met andere regio’s in gesprek over de gezamenlijke aanpak om nu en ik de toekomstaantrekkelijk te zijn voor aanwezig en nieuw aan te trekken talent.

Samenwerkingen

Feiten en cijfers

Filters:
Zoeken:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ruimte voor Economie (werklocaties) cruciale voorwaarde brede welvaart
Onderzoek
Vacature Profiel Voorzitter Economic Board
Regio Zwolle Monitor 2023 publieksversie
Onderzoek
De publieksversie van de Regio Zwolle Monitor 2023.
Zicht op brede welvaart December 2023
Onderzoek
Magazine van de Sociaal-Economische Raad | December 2023 #4 | jaargang 63
Onderzoek Rabobank 2023 naar economie Regio Zwolle (en ontwikkeling brede welvaart)
Onderzoek
Onderzoek van Rabobank naar de economie in Regio Zwolle 2023.
Jaarverslag Economie en Arbeidsmarkt 2022
Jaarverslag
Jaarverslag 2022 arbeidsmarkt en economie Regio Zwolle
Geen resultaten gevonden.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van het project?

Dan kan je terecht bij:

Programmamanager

Alex Bolland

Nieuwsberichten

De Economic Board Regio Zwolle heefteen nieuwe voorzitter: Jelle Weever. Jelle Weever is directeur van het familiebedrijf Weever Groep uit Kampen. Na zijn periode als voorzitter van MKB-Nederland Regio Zwolle ziet Weever dit als een mooie nieuwe uitdaging en en kans om zijn inzet voor de regionale economie voort te zetten.
De Economic Board ziet dat de opgave aan aandacht wint in de regio. De komende 10-15 jaar hebben we nog belangrijke keuzes te maken over het benutten van ruimte en de locaties waar bedrijven zich kunnen vestigen.

Bekijk alle nieuwsberichten

Ontdek het laatste nieuws en de ontwikkelingen van Regio Zwolle.