Ondernemersecosysteem en -dienstverlening

Aanleiding

Ondernemers zijn van cruciaal belang voor de dynamiek, bedrijvigheid en werkgelegenheid in onze regio. Ze hebben een belangrijke rol in de actuele maatschappelijke en economische transities. Inzicht in de behoeften van ondernemers en het bieden van adequate ondersteuning zijn cruciale aspecten om een gezond ondernemersklimaat te bevorderen.

Het programma is ontwikkeld vanuit de overtuiging dat optimale dienstverlening en aandacht voor regeldruk-en belevingsaspecten essentieel zijn om ondernemers een solide basis te bieden voor economische ontwikkeling. Door te investeren in het versterken van het ondernemersecosysteem en de ondernemersdienstverlening, streven we ernaar om ondernemers in staat te stellen te groeien, te innoveren en daarmee werkgelegenheid te waarborgen voor alle lagen van de bevolking. Dit programma bevordert de samenwerking tussen publieke instanties en ondernemers en heeft als doel om een gunstig klimaat te creëren voor duurzame economische groei en welvaart.


Doelstellingen programma 2024-2025

Om de brede welvaart vast te houden, te doen toenemen én de groeiambitie van de regio te faciliteren, is meer economische groei nodig en moet het bedrijfsleven mee in de grote transitieopgaven en werken aan slimmer oplossingen op het gebied van duurzaamheid, klimaat, energie, digitalisering, wendbare, weerbaar en inclusieve arbeidsmarkt en (arbeidsbesparende) innovaties. Dit geldt zeker voor een regio die de ambitie heeft om de komende jaren te groeien met 50.000 woningen en 20.000 arbeidsplaatsen.   


Vanwege de belangen en de urgentie heeft Regio Zwolle de ambitie om de komende jaren:  

  • 35.000 ondernemers te bereiken
  • 16.000 ondernemers te activeren op het gebied van innovatie
  • met 2.000 ondernemers aan de slag te gaan met de transitieopgaven   


We richten de aanpak en activiteiten op deze groep en daarbinnen specifiek op de bedrijven met maximaal 25 medewerkers. Onder deze groep vallen ook veel familiebedrijven. Waar het gaat om de veranderende eisen aan de skills van medewerkers, richten wij ons op de medewerkers zelf. 65% van de beroepsbevolking (430.000) werkt bij mkb-bedrijven, op hen richten wij onze aanpak en de activiteiten eveneens door arbeidsmarkt & economie te koppelen. 


Activiteiten 2024-2025

Ten behoeve van het Ondernemersecosysteem en de -dienstverlening zetten we in op:   

  • Vraaggericht faciliteren van ondernemers bij vraagstukken;  In 2024 willen wij 2000 ondernemers uit Regio Zwolle bereiken en activeren. In 2025 willen wij 4000 ondernemers bereiken en activeren.
  • De transitieopgaven; In 2024 willen wij, de betrokken partners van de Regio Zwolle, met 250 ondernemers aan de slag specifiek op de transitieopgaven.  In 2025 willen wij met 500 ondernemers aantoonbaar aan de slag specifiek op de transitieopgaven.  
  • Een aanpak om het ecosysteem beter te laten functioneren en het bereik te verhogen. 

Samenwerkingen

Feiten en cijfers

Filters:
Zoeken:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ruimte voor Economie (werklocaties) cruciale voorwaarde brede welvaart
Onderzoek
Vacature Profiel Voorzitter Economic Board
Regio Zwolle Monitor 2023 publieksversie
Onderzoek
De publieksversie van de Regio Zwolle Monitor 2023.
Zicht op brede welvaart December 2023
Onderzoek
Magazine van de Sociaal-Economische Raad | December 2023 #4 | jaargang 63
Onderzoek Rabobank 2023 naar economie Regio Zwolle (en ontwikkeling brede welvaart)
Onderzoek
Onderzoek van Rabobank naar de economie in Regio Zwolle 2023.
Jaarverslag Economie en Arbeidsmarkt 2022
Jaarverslag
Jaarverslag 2022 arbeidsmarkt en economie Regio Zwolle
Geen resultaten gevonden.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van het project?

Dan kan je terecht bij:

Programmamanager

Dennis Flokstra

Nieuwsberichten

De Economic Board Regio Zwolle heefteen nieuwe voorzitter: Jelle Weever. Jelle Weever is directeur van het familiebedrijf Weever Groep uit Kampen. Na zijn periode als voorzitter van MKB-Nederland Regio Zwolle ziet Weever dit als een mooie nieuwe uitdaging en en kans om zijn inzet voor de regionale economie voort te zetten.
De Economic Board ziet dat de opgave aan aandacht wint in de regio. De komende 10-15 jaar hebben we nog belangrijke keuzes te maken over het benutten van ruimte en de locaties waar bedrijven zich kunnen vestigen.

Bekijk alle nieuwsberichten

Ontdek het laatste nieuws en de ontwikkelingen van Regio Zwolle.