Samenwerking Windesheim, Universiteit Twente en Regio Zwolle

Aanleiding

Onze regio merkt steeds meer van de wereldwijde maatschappelijke uitdagingen. Ze werken door op ons (bedrijfs)leven. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het kennis niveau en innovatievermogen van de regio aansluit op wat hier nu nodig is. Én aansluit op wat in de toekomst op ons afkomt. Zo maken die uitdagingen onze regio niet zwakker, maar juist sterker.​

Ondernemen en samenwerken zit in ons DNA. We denken én doen buiten de grens van individuele organisaties. Daarom kiezen hogeschool Windesheim en Universiteit Twente ervoor om in en met Regio Zwolle de samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek te intensiveren. Deze ambitie is in april 2023 bekrachtigd in een samenwerkingsconvenant.

Doelstelling programma in 2024-2025

  • Onderzoekers(fundamenteel en praktijkgericht) trekken samen op om kennis te ontwikkelen. De projecten waar dit gebeurt, jagen we aan.   ​
  • Bestaande samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven versterken we en breiden we verder uit. ​
  • We inventariseren behoeften van bedrijven en maatschappelijke organisaties en ontwikkelen en bestendigen op basis daarvan een doorlopende leerlijn.
  • We bevorderen in- en doorstroom in kritische sectoren, op verschillende onderwijs niveaus. ​

Activiteiten 2024-2025

Vanuit de betrokken partijen zijn programma managers aangesteld om de concretisering van de samenwerking verder vorm te geven.

2022 Q2; Inventarisatie lopende initiatieven. 2023 Q1; Convenant hogeschool Windesheim. Universiteit Twente. 2023 Q3; Aanstelling kwartiermaker Regio Zwolle, opdracht ontwikkeling 'masterplan'. 2023 Q4; Oplevering masterplan 0.1. 2024 Q1-2; Eerste resultaten van samenwerking.

Leden stuurgroep project

Paul Guldemond - Wethouder Economie, Gemeente Zwolle
Rob Zuidema - Voorzitter, Economic Board Regio Zwolle
Inge Grimm - Voorzitter College van Bestuur, Windesheim
Egon van der Veer - Directeur domein Techniek, Windesheim
Bart Koopman - Decaan faculteit Engineering & Technology, Universiteit Twente
Derek Jan Fikkers - Directeur Strategie en Beleid, Universiteit Twente

Samenwerkingen

Feiten en cijfers

Filters:
Zoeken:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Regio Zwolle Monitor 2023 publieksversie
Onderzoek
De publieksversie van de Regio Zwolle Monitor 2023.
Zicht op brede welvaart December 2023
Onderzoek
Magazine van de Sociaal-Economische Raad | December 2023 #4 | jaargang 63
Onderzoek Rabobank 2023 naar economie Regio Zwolle (en ontwikkeling brede welvaart)
Onderzoek
Onderzoek van Rabobank naar de economie in Regio Zwolle 2023.
Jaarverslag Economie en Arbeidsmarkt 2022
Jaarverslag
Jaarverslag 2022 arbeidsmarkt en economie Regio Zwolle
Geen resultaten gevonden.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van het project?

Dan kan je terecht bij:

Programmamanager

E-mail

Telefoon

Nieuwsberichten

Blog title heading will go here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros.

Blog title heading will go here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros.