Versterken en uitbreiden arbeidsmarktinfrastructuur

Aanleiding

De arbeidsmarkt is dynamisch. Veranderingen volgen elkaar snel op. Werkenden, werkzoekenden en werkgevers worden geconfronteerd met steeds hogere eisen. Zelfs met intensieve scholing kan het voorkomen dat mensen hun baan dreigen te verliezen, wat de noodzaak voor ondersteuning bij het vinden van ander werk benadrukt, vooral in het MKB.

Regio Zwolle werkt aan een toekomstbestendige, wendbare en inclusieve arbeidsmarkt via verschillende programma's. Het Regionaal Mobiliteitsteam (RMAT) heeft met 'Groei Vooruit' al een digitaal portaal geïntroduceerd waarin inwoners van de regio zich tot 2023 kunnen aanmelden en breed ondersteund worden. Het Regionaal Werkcentrum, gelanceerd vanaf 1 januari 2024, bouwt voort op het succes van RMAT en wil de arbeidsmarktinfrastructuur behouden, versterken en uitbreiden.

Het Regionaal Werkcentrum, gericht op werkenden en werkzoekenden met loopbaan-en ontwikkelvragen, komt voort uit de ambitie van het kabinet om in elke arbeidsmarktregio een (digitaal) loket in te richten waar arbeidsmarkt gerelateerde vragen centraal staan. In 2025 wordt deze infrastructuur verder ontwikkeld door partners, met publiek-private samenwerkingen die zorgen voor laagdrempelige dienstverlening.


Daarnaast is de Regio Zwolle Brigade, gestart in 2020 als reactie op Covid, geïntegreerd als onderdeel van de ondernemersdienstverlening infrastructuur, waarbij het fungeert als een hulplijn voor ondernemingen en een meldpunt vooronder- en overbezetting.

Doelstellingen programma 2024-2025

Om de ambities van de meerjarige agenda te realiseren werkt dit programmaonderdeel in 2024-2025 aan de volgende doelstelling: ‘Eén ingang voor alle hulp voor de arbeidsmarkt wat leidt tot een dynamische en inclusieve arbeidsmarkt, waarin talent en kansen met behulp van brede dienstverlening en financiering samenkomen’.

Het ontwikkelen en realiseren van een Regionaal Werkcentrum, gericht op actieve dienstverlening, biedt een oplossing door werkzoekenden en werkgevers een centraal punt te bieden waar ze de juiste ondersteuning kunnen vinden. Het ‘no wrong door’-principe garandeert dat elke inwoner door de juiste professional wordt geholpen, ongeacht waar ze aankloppen. Dit vereenvoudigt het proces en vergroot de efficiëntie van de dienstverlening. Bovendien wordt hiermee de reguliere werkgevers- en werkzoekenden-dienstverlening van Regio Zwolle verbeterd.

Activiteiten 2024-2025

Ten behoeve van een het versterken en uitbreiden van de arbeidsmarktinfrastructuur, zetten we in op het Regionaal Werkcentrum met daarin aandacht voor drie acties:  

  • Actie 1: Ik zoek werk: Hulp bij de zoektocht naar geschikt werk, in de vorm van o.a. cv check, training, workshops en loopbaanadvies 
  • Actie 2: Ik zoekpersoneel: Vinden van de juiste match, arbeidsbemiddeling of het om- of bijscholen van (nieuw) personeel 
  • Actie 3: ik zoekontwikkeling: Oriëntatie, re-integratiedienstverlening, transitie-/loopbaanpaden, opleiding of een combinatie van werk en scholing   


Aanvullend op deze inhoudelijke acties streven we ook naar: 

  • Het realiseren van een financieringsstrategie waarbinnen dienstverlening en financiering optimaal worden ingezet middels ontschotting; 
  • Het beter vormgeven van de samenwerking met het Rijk; 
  • Het beïnvloeden van Europese en landelijk beleid(met gelijkgestemden).

Samenwerkingen

Feiten en cijfers

Filters:
Zoeken:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ruimte voor Economie (werklocaties) cruciale voorwaarde brede welvaart
Onderzoek
Vacature Profiel Voorzitter Economic Board
Regio Zwolle Monitor 2023 publieksversie
Onderzoek
De publieksversie van de Regio Zwolle Monitor 2023.
Zicht op brede welvaart December 2023
Onderzoek
Magazine van de Sociaal-Economische Raad | December 2023 #4 | jaargang 63
Onderzoek Rabobank 2023 naar economie Regio Zwolle (en ontwikkeling brede welvaart)
Onderzoek
Onderzoek van Rabobank naar de economie in Regio Zwolle 2023.
Jaarverslag Economie en Arbeidsmarkt 2022
Jaarverslag
Jaarverslag 2022 arbeidsmarkt en economie Regio Zwolle
Geen resultaten gevonden.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van het project?

Dan kan je terecht bij:

Programmamanager

E-mail

Telefoon

Nieuwsberichten

De Economic Board Regio Zwolle heefteen nieuwe voorzitter: Jelle Weever. Jelle Weever is directeur van het familiebedrijf Weever Groep uit Kampen. Na zijn periode als voorzitter van MKB-Nederland Regio Zwolle ziet Weever dit als een mooie nieuwe uitdaging en en kans om zijn inzet voor de regionale economie voort te zetten.
De Economic Board ziet dat de opgave aan aandacht wint in de regio. De komende 10-15 jaar hebben we nog belangrijke keuzes te maken over het benutten van ruimte en de locaties waar bedrijven zich kunnen vestigen.

Bekijk alle nieuwsberichten

Ontdek het laatste nieuws en de ontwikkelingen van Regio Zwolle.