Leven Lang Ontwikkelen en inzet op leercultuur

Aanleiding

Het is essentieel om in te spelen op de snel veranderende eisen van de arbeidsmarkt. De dynamiek van vaardigheden en kennis vereisen een wendbare aanpak van werknemers en werkgevers. Het programma richt zich op het blijvend investeren in vaardigheden door (kortdurende) scholing en praktijkleren, waarbij het aantoonbaar maken van verworven kwalificaties centraal staat.

Het blijvende belang van regionale infrastructuur voor Leven Lang Ontwikkelen wordt onderstreept door het voortzetten van de instrumenten Groei Vooruit (voor inwoners) en Upgrade Jezelf (voor werkgevers). Naast individuele ondersteuning van werkgevers en inwoners wordt de sectorale samenwerking gecontinueerd en doorontwikkeld.

 

De evaluatie van het instrument sectortafels in 2023 leidde tot aanbevelingen, waaronder het behoud van de infrastructuur op het gebied van leven lang ontwikkelen, het inzetten van netwerkregisseurs voor het matchen van aanbod en vraag en focus op specifieke sectoren en thema's. Het programma heeft daarnaast ook aandacht voor thema's als arbeidsproductiviteit, goed werkgeverschap, innovatie, digitalisering en ondernemersdienstverlening.


Doelstellingen programma 2024-2025

Om de ambities van de meerjarige agenda te realiseren werkt dit programmaonderdeel in 2024-2025 aan de volgende doelstelling: ‘Realiseren van een toekomstbestendige en flexibele arbeidsmarkt met aandacht voor Leven Lang Ontwikkelen en leercultuur’. Daarin streven we naar maximale arbeidsparticipatie en arbeidsproductiviteit.

Activiteiten2024-2025

Doorontwikkeling Ontwikkelfonds (naar mogelijk een Ontwikkel- en investeringsfonds):   

  • Sectorale aanpak: Realiseren sectorale aanpak 2.0, bestaande uit netwerk regisseren in de sectoren, aangevuld met cross-sectorale activiteiten op het snijvlak van economie en arbeidsmarkt. 
  • Communicatie: Onderdeel van de regionale aanpak is een regionale communicatiestrategie aangevuld met lokale voorbeelden van ondersteunde inwoners en werkgevers.  
  • Kennisprogramma: Uitvoeren van kennisprogramma Economie en Arbeidsmarkt in samenwerking met kennisinstellingen. Dit kennisprogramma maakt onderdeel uit van het brede Regio Zwolle kennisprogramma. 

Samenwerkingen

Feiten en cijfers

Filters:
Zoeken:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ruimte voor Economie (werklocaties) cruciale voorwaarde brede welvaart
Onderzoek
Vacature Profiel Voorzitter Economic Board
Regio Zwolle Monitor 2023 publieksversie
Onderzoek
De publieksversie van de Regio Zwolle Monitor 2023.
Zicht op brede welvaart December 2023
Onderzoek
Magazine van de Sociaal-Economische Raad | December 2023 #4 | jaargang 63
Onderzoek Rabobank 2023 naar economie Regio Zwolle (en ontwikkeling brede welvaart)
Onderzoek
Onderzoek van Rabobank naar de economie in Regio Zwolle 2023.
Jaarverslag Economie en Arbeidsmarkt 2022
Jaarverslag
Jaarverslag 2022 arbeidsmarkt en economie Regio Zwolle
Geen resultaten gevonden.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van het project?

Dan kan je terecht bij:

Programmamanager

Alex Bolland

Nieuwsberichten

De Economic Board Regio Zwolle heefteen nieuwe voorzitter: Jelle Weever. Jelle Weever is directeur van het familiebedrijf Weever Groep uit Kampen. Na zijn periode als voorzitter van MKB-Nederland Regio Zwolle ziet Weever dit als een mooie nieuwe uitdaging en en kans om zijn inzet voor de regionale economie voort te zetten.
De Economic Board ziet dat de opgave aan aandacht wint in de regio. De komende 10-15 jaar hebben we nog belangrijke keuzes te maken over het benutten van ruimte en de locaties waar bedrijven zich kunnen vestigen.

Bekijk alle nieuwsberichten

Ontdek het laatste nieuws en de ontwikkelingen van Regio Zwolle.