Veranderopgaven op de arbeidsmarkt: lerende Regio Zwolle

Aanleiding

De arbeidsmarkt verandert in een razend tempo. Technologisering, flexibilisering en vergrijzing hebben niet alleen invloed op het aantal beschikbare banen, maar ook op de kwaliteit van werk. Het is van cruciaal belang om grootschalige en ingrijpende vraagstukken op de arbeidsmarkt van Regio Zwolle te detecteren en hierop te anticiperen.

Binnen het KOERS-programma, dat fungeert als kennis-,expertise- en sturingsprogramma, worden jaarlijks onderzoeken uitgevoerd om de veranderende arbeidsmarkt en andere relevante terreinen in kaart te brengen. Hierbij ligt de focus op het verzamelen, monitoren en analyseren van informatie om tijdig bij te sturen en impactvol arbeidsmarktbeleid te formuleren. Het programma omvat monitoring, onderzoek en een lerende aanpak om het regionale ecosysteem te versterken.

De onderzoeksresultaten geven Regio Zwolle handelingsperspectief om de arbeidsmarkt toegankelijk en toekomstgericht te houden en de tripartiete samenwerkingen in de regio effectief te houden. Daarnaast worden op basis van onderzoeksresultaten acties ondernomen om de tekorten in het onderwijs en de gezondheidszorg aan te pakken, rekening houdend met de relevante thema's in de komende periode.

Doelstellingenprogramma 2024-2025

Om de ambities van de meerjarige agenda te realiseren. Werkt dit programmaonderdeel in 2024-2025 aan de volgende doelstelling: ‘Het blijvend identificeren van knelpunten op de arbeidsmarkt om hier met regionaal beleid op in te spelen’.

Activiteiten 2024-2025

Om de veranderopgaven op de arbeidsmarkt te faciliteren, zetten we in op het opzetten van een kennis- expertise- en sturingsprogramma. Concreet werken we in 2024 en 2025 aan het opzetten en uitvoeren van 2 onderzoeken, waarvan de resultaten input geven voor het volgende regionale uitvoeringsplan.

Samenwerkingen

Feiten en cijfers

Filters:
Zoeken:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ruimte voor Economie (werklocaties) cruciale voorwaarde brede welvaart
Onderzoek
Vacature Profiel Voorzitter Economic Board
Regio Zwolle Monitor 2023 publieksversie
Onderzoek
De publieksversie van de Regio Zwolle Monitor 2023.
Zicht op brede welvaart December 2023
Onderzoek
Magazine van de Sociaal-Economische Raad | December 2023 #4 | jaargang 63
Onderzoek Rabobank 2023 naar economie Regio Zwolle (en ontwikkeling brede welvaart)
Onderzoek
Onderzoek van Rabobank naar de economie in Regio Zwolle 2023.
Jaarverslag Economie en Arbeidsmarkt 2022
Jaarverslag
Jaarverslag 2022 arbeidsmarkt en economie Regio Zwolle
Geen resultaten gevonden.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van het project?

Dan kan je terecht bij:

Programmamanager

Alex Bolland

Nieuwsberichten

De Economic Board Regio Zwolle heefteen nieuwe voorzitter: Jelle Weever. Jelle Weever is directeur van het familiebedrijf Weever Groep uit Kampen. Na zijn periode als voorzitter van MKB-Nederland Regio Zwolle ziet Weever dit als een mooie nieuwe uitdaging en en kans om zijn inzet voor de regionale economie voort te zetten.
De Economic Board ziet dat de opgave aan aandacht wint in de regio. De komende 10-15 jaar hebben we nog belangrijke keuzes te maken over het benutten van ruimte en de locaties waar bedrijven zich kunnen vestigen.

Bekijk alle nieuwsberichten

Ontdek het laatste nieuws en de ontwikkelingen van Regio Zwolle.